Ακολουθήστε μας στο Facebook

  • Δωρεάν αποστολή
    Η παράδοση όλων των προϊόντων είναι δωρεάν εντός 24 ωρών.

  • Παραγγελία μέσω τηλεφώνου
    Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε παραγγελία μέσω τηλεφώνου.

  • Πληρωμή
    Πληρώνετε απευθείας στον αποστολέα κατά την παράδοση.

Πολιτική επιστροφής

Σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, το προϊόν υπόκειται σε επιστροφή για ανενόχλητη εμπορική εμφάνιση από τον αγοραστή χωρίς αντικειμενικό λόγο απαίτησης εντός 15 εργάσιμων ημερών, με έξοδα αποστολής να είναι ευθύνη του αγοραστή. Η αποπληρωμή του καταβληθέντος ποσού θα γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως από τον αγοραστή. Για να γίνει αυτό, ο Αγοραστής πρέπει να στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες στο office@buba.bg:
1. Αριθμός παραγγελίας,
2. Όνομα πελάτη
3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
4. Αριθμός τραπεζικού σημειώματος
5. IBAN. Εάν είναι επιθυμητό, ​​ο πελάτης μπορεί να παράσχει έναν λόγο για την επιστροφή.